Partner serwisu:

Patronat medialny:

Aktualności

Obowiązkowe ubezpiecznie OC

Data: 18 lipca 2010

Od dnia 1 stycznia 2010 r. większość lekarzy została objęta obowiązkiem posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych.

...

więcej Obowiązkowe ubezpiecznie OC

Minister finansów nie zgadza się na przedłużanie okresu zwalniającego lekarzy z obowiązku stosowania kas fiskalnych w zakresie świadczonych usług medycznych.

...

więcej Kasy fiskalne dla lekarzy jednak będą

Przepisy dotyczące wyboru lekarza rodzinnego przez pacjenta nie są do końca jasne. Poniżej zamieszczamy stanowisko MZ wraz z obszernym opisem.

...

więcej Sprawa deklaracji wyboru świadczeniodawcy POZ

Pacjenci z zaćmą niedoinformowani

Data: 2 sierpnia 2010

Według badania CBOS wiedza pacjentów dotycząca operacji zaćmy i efektów leczenia nie jest zadowalająca.

...

więcej Pacjenci z zaćmą niedoinformowani