Partner serwisu:

Patronat medialny:

Aktualności

Eteksylan dabigatranu – nowy doustny lek przeciwkrzepliwy uzyskał ostateczną rekomendację do stosowania w Wielkiej Brytanii w profilaktyce udaru mózgu u pacjentów z migotaniem przedsionków.

...

więcej Dabigatran w profilaktyce udaru mózgu u pacjentów z migotaniem przedsionków.

Światowy Dzień Zdrowia 2012

Data: 3 kwietnia 2012

Światowy Dzień Zdrowia 2012 poświęcony jest zagadnieniom starzenia się i zdrowia, a temat przewodni brzmi „Więcej życia, więcej lat w zdrowiu!”. Tegoroczna kampania skupia się na tym, w jaki sposób zachowanie dobrego stanu zdrowia w czasie trwania całego życia może pomóc starszym osobom cieszyć się pełnym i produktywnym życiem.

...

więcej Światowy Dzień Zdrowia 2012

Katedra Medycyny Rodzinnej GUMed, Polskie Towarzystwo Lekarskie, POKLR, Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej, zapraszają na kolejną konferencję szkoleniową Programu Kształcenia Ustawicznego „SEKSTANS”

...

więcej Konferencja Sekstans - Choroby hematologiczne i onkologiczne wieku rozwojowego

Ministerstwo Zdrowia wprowadziło kolejne zmiany dotyczące wystawiania recept lekarskich. Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi punktami rozporządzenia, aby uchronić pacjentów przed problemami z realizacją recept.

...

więcej Komunikat Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich

Ministerstwo Zdrowia opublikowało nową wersję leków refundowanych. Pojawiły się na niej nowe preparaty.

...

więcej Nowa lista leków refundowanych - marzec 2012

Najnowsze wytyczne dotyczące szczepień ochronnych w roku 2012.

...

więcej Kalendarz szczepień ochronnych 2012

Katedra Medycyny Rodzinnej GUMed, Polskie Towarzystwo Reumatologiczne Oddział Gdański, Polskie Towarzystwo Lekarskie, Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej, zapraszają na kolejną konferencję szkoleniową Programu Kształcenia Ustawicznego „SEKSTANS”

...

więcej Wiosenne repetytorium z Reumatologii

Dronedaron - lek przeciwarytmiczny pozbawiony toksycznych właściwości, miał stanowić bezpieczną alternatywę u pacjentów z migotaniem przedsionków oraz wysokim ryzykiem zdarzeń naczyniowych.
Badanie PALLAS przyniosło zaskakujące wyniki.

...

więcej Dronedaron przeciwwskazany u pacjentów z utrwalonym migotaniem przedsionków

Czy lekarze mogą leczyć pacjentów zgodnie z Medycyną Opartą na Faktach czy powinni ściśle stosować się do Charakterystyki Leczniczej Produktu?

...

więcej Lekarze mogą leczyć zgodnie z Medycyną Opartą na Faktach?

Ze względu na ogromne poruszenie środowiska lekarskiego oraz pacjentów, po raz kolejny zamieszczamy informacje dotyczące zmian w ustawie refundacyjnej. Poszerzono możliwe wskazania do stosowania leków oraz wycofano zapis o możliwości karania lekarzy za niewłaściwe wypisanie recepty.

...

więcej Kolejne zmiany w systemie refundacji leków