Partner serwisu:

Patronat medialny:

Aktualności

Wśród różnego typu zaburzeń mowy i słu-chu związanych z chorobami neurologicznymi i psychiatrycznymi można wyróżnić zaburze-nia głosu, będące przedmiotem szczególne-go zainteresowania foniatrów. W niektórych przypadkach stanowią one jeden z wczesnych symptomów tych chorób. Najczęstsze zabu-rzenia głosu to dysfonia w formie chrypki o różnym nasileniu, aż do afonii, osłabienie siły głosu czy wygaszania jego napędu, utrata melodyjności głosu, drżenie, zmiany średniej wysokości oraz natężenia, nosowanie otwarte czy pogorszenie wydolności głosowej.

...

więcej Zaburzenia głosu w chorobach neurologicznych

Cholera jest ostrą chorobą zakaźną przewodu pokarmowego spowodowaną spożyciem żywności (najczęściej owoców morza) lub wody zanieczyszczonej bakterią Vibrio cholerae. Należy do chorób szczególnie niebezpiecznych — nieleczona może w ciągu kilkunastu godzin doprowadzić do zgonu.

...

więcej Cholera — choroba szczególnie niebezpieczna w krajach popularnych wśród turystów

Zespół jelita nadwrażliwego (ZJN) jest częstą, dokuczliwą, przebiegającą na ogół z licznymi nawrotami chorobą, która pomimo dobrego rokowania istotnie pogarsza jakość życia osób nią dotkniętych. Choroba ta występuje na całym świecie, ale zdecydowanie częściej w krajach wysokorozwiniętych. Przyczyna choroby jest wieloczynnikowa, a ważną rolę odgrywają zaburzenia interakcji jelitowo-mózgowych.

...

więcej Rozpoznawanie i leczenie zespołu jelita nadwrażliwego w praktyce lekarza rodzinnego

Nowy paradygmat leczenia przeciwzakrzepowego chorób miażdżycowych. Stanowisko grupy ekspertów wsparte przez Sekcję Farmakoterapii Sercowo–Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące miejsca riwaroksabanu w terapii stabilnej choroby wieńcowej lub objawowej choroby tętnic obwodowych.

...

więcej Nowy paradygmat leczenia przeciwzakrzepowego chorób miażdżycowych.

Witamina K, dotąd znana głównie z udziału w procesach krzepliwości krwi, odgrywa — jak się okazuje — jeszcze inną, ważną rolę, ma wpływ na metabolizm kostny. Za tę funkcję, w głównej mierze, odpowiada jedna z jej form — witamina K2.

...

więcej Rola witaminy K2 w metabolizmie kostnym

Obecnie hałas towarzyszy człowiekowi nieprzerwanie, w domu, w pracy, podczas wypoczynku, a często także podczas snu. Szkodliwość oddziaływania hałasu zależy od poziomu ciśnienia akustycznego i czasu trwania narażenia, czyli tak zwanej dawki hałasu.

...

więcej Pozasłuchowe skutki działania hałasu ze szczególnym uwzględnieniem chorób układu krążenia

Cukrzyca jest jednym z najczęściej występujących zaburzeń metabolicznych. Cukrzyca typu LADA jest postacią cukrzycy autoimmunologicznej u dorosłych. Postęp destrukcji komórek β jest w niej wolniejszy niż w cukrzycy typu 1. Pacjenci z cukrzycą typu LADA mają lepiej zachowaną funkcję komórek β niż ci z klasyczną cukrzycą typu 1.

...

więcej Prawidłowe rozpoznanie cukrzycy typu LADA — to ciągle jeszcze aktualny problem

Pomimo rozwoju diagnostyki i leczenia cukrzycy, ostre powikłania choroby są głównym zagrożeniem dla zdrowia i życia pacjentów. Hipoglikemia jest najczęściej występującym ostrym powikłaniem. Ryzyko hipoglikemii wzrasta podczas intensywnego obniżania stężenia glukozy we krwi. Hipoglikemia jest jedną z głównych barier w optymalizacji kontroli glikemii.

...

więcej Hipoglikemia u chorych z cukrzycą typu 2 — czy jest problemem?

Guz Abrikossoffa jest rzadko występującym nowotworem tkanek miękkich, głównie łagodny, ale również istniały doniesienia o przypadkach agresywnych form z przerzutami. Guz ziarnistokomórkowy (GCT, granular cel tumor) może pojawić się w każdej części ciała (głównie na głowie i szyi, ale również na kończynach i sromie).

...

więcej Dziecięcy guz Abrikossoffa w rzadkiej lokalizacji