Partner serwisu:

Patronat medialny:

Aktualności

Katedra Medycyny Rodzinnej GUMed, Polskie Towarzystwo Lekarskie, POKLR, Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej, zapraszają na kolejną konferencję szkoleniową Programu Kształcenia Ustawicznego SKESTANS

...

więcej  Konferencja SEKSTANS 25 maja 2024 r. w Gdańsku

Katedra Medycyny Rodzinnej GUMed, Polskie Towarzystwo Lekarskie, POKLR, Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej, zapraszają na kolejną konferencję szkoleniową Programu Kształcenia Ustawicznego SKESTANS

...

więcej Konferencja SEKSTANS 13 stycznia 2024 r. w Gdańsku

Katedra Medycyny Rodzinnej GUMed, Polskie Towarzystwo Lekarskie, POKLR, Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej, zapraszają na kolejną konferencję szkoleniową Programu Kształcenia Ustawicznego SKESTANS

...

więcej Konferencja SEKSTANS 9 września 2023 r. w Gdańsku

Katedra Medycyny Rodzinnej GUMed, Polskie Towarzystwo Lekarskie, POKLR, Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej, zapraszają na kolejną konferencję szkoleniową Programu Kształcenia Ustawicznego SKESTANS

...

więcej Konferencja SEKSTANS 13 maja 2023 r. w Gdańsku

Katedra Medycyny Rodzinnej GUMed, Polskie Towarzystwo Lekarskie, POKLR, Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej, zapraszają na kolejną konferencję szkoleniową Programu Kształcenia Ustawicznego SKESTANS

...

więcej Konferencja SEKSTANS 3 grudnia 2022 r. w Gdańsku

Katedra Medycyny Rodzinnej GUMed, Polskie Towarzystwo Lekarskie, POKLR, Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej, zapraszają na kolejną konferencję szkoleniową Programu Kształcenia Ustawicznego SKESTANS

...

więcej Konferencja SEKSTANS 3 września 2022 r. w Gdańsku

Wśród różnego typu zaburzeń mowy i słu-chu związanych z chorobami neurologicznymi i psychiatrycznymi można wyróżnić zaburze-nia głosu, będące przedmiotem szczególne-go zainteresowania foniatrów. W niektórych przypadkach stanowią one jeden z wczesnych symptomów tych chorób. Najczęstsze zabu-rzenia głosu to dysfonia w formie chrypki o różnym nasileniu, aż do afonii, osłabienie siły głosu czy wygaszania jego napędu, utrata melodyjności głosu, drżenie, zmiany średniej wysokości oraz natężenia, nosowanie otwarte czy pogorszenie wydolności głosowej.

...

więcej Zaburzenia głosu w chorobach neurologicznych

Cholera jest ostrą chorobą zakaźną przewodu pokarmowego spowodowaną spożyciem żywności (najczęściej owoców morza) lub wody zanieczyszczonej bakterią Vibrio cholerae. Należy do chorób szczególnie niebezpiecznych — nieleczona może w ciągu kilkunastu godzin doprowadzić do zgonu.

...

więcej Cholera — choroba szczególnie niebezpieczna w krajach popularnych wśród turystów

Zespół jelita nadwrażliwego (ZJN) jest częstą, dokuczliwą, przebiegającą na ogół z licznymi nawrotami chorobą, która pomimo dobrego rokowania istotnie pogarsza jakość życia osób nią dotkniętych. Choroba ta występuje na całym świecie, ale zdecydowanie częściej w krajach wysokorozwiniętych. Przyczyna choroby jest wieloczynnikowa, a ważną rolę odgrywają zaburzenia interakcji jelitowo-mózgowych.

...

więcej Rozpoznawanie i leczenie zespołu jelita nadwrażliwego w praktyce lekarza rodzinnego

Nowy paradygmat leczenia przeciwzakrzepowego chorób miażdżycowych. Stanowisko grupy ekspertów wsparte przez Sekcję Farmakoterapii Sercowo–Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące miejsca riwaroksabanu w terapii stabilnej choroby wieńcowej lub objawowej choroby tętnic obwodowych.

...

więcej Nowy paradygmat leczenia przeciwzakrzepowego chorób miażdżycowych.