Partner serwisu:

Patronat medialny:

Aktualności

Cholera jest ostrą chorobą zakaźną przewodu pokarmowego spowodowaną spożyciem żywności (najczęściej owoców morza) lub wody zanieczyszczonej bakterią Vibrio cholerae. Należy do chorób szczególnie niebezpiecznych — nieleczona może w ciągu kilkunastu godzin doprowadzić do zgonu.

...

więcej Cholera — choroba szczególnie niebezpieczna w krajach popularnych wśród turystów

Zespół jelita nadwrażliwego (ZJN) jest częstą, dokuczliwą, przebiegającą na ogół z licznymi nawrotami chorobą, która pomimo dobrego rokowania istotnie pogarsza jakość życia osób nią dotkniętych. Choroba ta występuje na całym świecie, ale zdecydowanie częściej w krajach wysokorozwiniętych. Przyczyna choroby jest wieloczynnikowa, a ważną rolę odgrywają zaburzenia interakcji jelitowo-mózgowych.

...

więcej Rozpoznawanie i leczenie zespołu jelita nadwrażliwego w praktyce lekarza rodzinnego

Nowy paradygmat leczenia przeciwzakrzepowego chorób miażdżycowych. Stanowisko grupy ekspertów wsparte przez Sekcję Farmakoterapii Sercowo–Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące miejsca riwaroksabanu w terapii stabilnej choroby wieńcowej lub objawowej choroby tętnic obwodowych.

...

więcej Nowy paradygmat leczenia przeciwzakrzepowego chorób miażdżycowych.

Witamina K, dotąd znana głównie z udziału w procesach krzepliwości krwi, odgrywa — jak się okazuje — jeszcze inną, ważną rolę, ma wpływ na metabolizm kostny. Za tę funkcję, w głównej mierze, odpowiada jedna z jej form — witamina K2.

...

więcej Rola witaminy K2 w metabolizmie kostnym

Obecnie hałas towarzyszy człowiekowi nieprzerwanie, w domu, w pracy, podczas wypoczynku, a często także podczas snu. Szkodliwość oddziaływania hałasu zależy od poziomu ciśnienia akustycznego i czasu trwania narażenia, czyli tak zwanej dawki hałasu.

...

więcej Pozasłuchowe skutki działania hałasu ze szczególnym uwzględnieniem chorób układu krążenia

Cukrzyca jest jednym z najczęściej występujących zaburzeń metabolicznych. Cukrzyca typu LADA jest postacią cukrzycy autoimmunologicznej u dorosłych. Postęp destrukcji komórek β jest w niej wolniejszy niż w cukrzycy typu 1. Pacjenci z cukrzycą typu LADA mają lepiej zachowaną funkcję komórek β niż ci z klasyczną cukrzycą typu 1.

...

więcej Prawidłowe rozpoznanie cukrzycy typu LADA — to ciągle jeszcze aktualny problem

Pomimo rozwoju diagnostyki i leczenia cukrzycy, ostre powikłania choroby są głównym zagrożeniem dla zdrowia i życia pacjentów. Hipoglikemia jest najczęściej występującym ostrym powikłaniem. Ryzyko hipoglikemii wzrasta podczas intensywnego obniżania stężenia glukozy we krwi. Hipoglikemia jest jedną z głównych barier w optymalizacji kontroli glikemii.

...

więcej Hipoglikemia u chorych z cukrzycą typu 2 — czy jest problemem?

Guz Abrikossoffa jest rzadko występującym nowotworem tkanek miękkich, głównie łagodny, ale również istniały doniesienia o przypadkach agresywnych form z przerzutami. Guz ziarnistokomórkowy (GCT, granular cel tumor) może pojawić się w każdej części ciała (głównie na głowie i szyi, ale również na kończynach i sromie).

...

więcej Dziecięcy guz Abrikossoffa w rzadkiej lokalizacji

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest powszechnie występującym schorzeniem układu oddechowego. Choroba ta zajmuje czwarte miejsce wśród najczęstszych przyczyn zgonów na świecie i jest przyczyną znacznego pogorszenia jakości życia chorych. Głównym czynnikiem odpowiedzialnym za rozwój choroby jest palenie tytoniu.

...

więcej Rozpowszechnienie palenia tytoniu i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc w Polsce