Partner serwisu:

Patronat medialny:

Duże zainteresowanie chorobami onkologicznymi i hematologicznymi u dzieci

19 lutego 2013

Kolejne spotkanie w ramach cyklu Konferencja SEKSTANS organizowane przez Katedrę Medycyny Rodzinnej GUMed odbyło się w dniu 16.02.2013 r. w Gdańsku. Tematem spotkania była symptomatologia wybranych chorób hematologicznych i onkologicznych wieku rozwojowego. Przewodniczącym spotkania był prof. dr hab. med. Janusz Siebert oraz prof. dr hab. Elżbieta Adamkiewicz-Drożyńska.

Tematyka spotkania wzbudziła bardzo duże zainteresowanie – po certyfikat uczestnictwa zgłosiło się ponad 130 lekarzy.

Diagnostyka i leczenie chorób hematologicznych i onkologicznych stanowi problem lekarzy rodzinnych i pediatrów. Symptomatologia wielu chorób jest często niespecyficzna, co prowadzi do późnych rozpoznań. Szkolenie miało na celu zapoznanie lekarzy z najczęściej występującymi jednostkami chorobowymi, ich objawami i leczeniem.

Pani prof. dr hab. Elżbieta Adamkiewicz-Drożyńska (Kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego) omówiła objawy najczęściej występujących guzów złośliwych u dzieci i młodzieży.

Pani dr n. med. Ninela Irga-Jaworska przedstawiła prezentację pt. „Jak diagnozować niedokrwistość u dzieci - demonstracja przypadków”.

Pan dr n. med. Marek Wlazłowski przedstawił najbardziej istotne zagadnienia dotyczące diagnostyki różnicowej skaz krwotocznych wieku rozwojowego.

Pani dr med. Katarzyna Połczyńska wygłosiła wykład pt. „Limfadenopatia – częsty problem pacjenta w wieku rozwojowym”.

Dyskusja w trakcie wykładów trwała ponad godzinę. Lekarze mieli możliwość skonsultowania swoich wątpliwości ze specjalistami w omawianej dziedzinie.

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania!

prof. dr hab. med. Janusz Siebert