Partner serwisu:

Patronat medialny:

Dabigatran w profilaktyce udaru mózgu u pacjentów z migotaniem przedsionków.

1 kwietnia 2012

Eteksylan dabigatranu – pierwszy nowy doustny lek przeciwkrzepliwy od niemal 60 lat – uzyskał ostateczną rekomendację NICE do stosowania w Wielkiej Brytanii w profilaktyce udaru mózgu u pacjentów z migotaniem przedsionków.

NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence) opublikowało wytyczne zalecające stosowanie dabigatranu (Pradaxa) jako opłacalnej opcji profilaktyki udaru mózgu i zatorów w krążeniu systemowym u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową i jednym lub więcej czynnikami ryzyka.

Profesor Gregory Lip powiedział: „Zalecenia NICE dotyczące stosowania eteksylanu dabigatranu w Wielkiej Brytanii oznaczają istotny postęp. NICE ocenia, że tylko około połowa pacjentów, którzy powinni być leczeni warfaryną, rzeczywiście otrzymuje ten lek z uwagi na liczne ograniczenia, takie jak konieczność regularnych badań kontrolnych oraz wiele interakcji warfaryny z produktami spożywczymi i innymi lekami. Oznacza to, że wielu pacjentów z migotaniem przedsionków nie stosuje leku przeciwkrzepliwego, co może zwiększać u nich ryzyko udaru mózgu”.

Badania dowodzą, że stosowanie leku Pradaxa w dawce 150 mg dwa razy na dobę u 100 tys. pacjentów może w ciągu roku zapobiec 470 udarom mózgu więcej w porównaniu z warfaryną.

Wytyczne NICE dotyczące stosowania leku Pradaxa w profilaktyce udaru mózgu u pacjentów z migotaniem przedsionków opracowano w oparciu o wyniki badania RE-LY, w którym wzięło udział ponad 18 tysięcy pacjentów.