Partner serwisu:

Patronat medialny:

Ustawianie procesora dźwięku implantu ślimakowego

Data publikacji: 07 listopada 2018

Implanty ślimakowe stanowią od lat uznaną metodę leczenia głuchoty oraz znacznego i głębokiego niedosłuchu odbiorczego zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Każdy z chorych przechodzi wieloetapową kwalifikację, której celem jest weryfikacja potencjalnych korzyści z planowanego wszczepu ślimakowego, a także ocena przystosowania, motywacji i wsparcia dla chorego po operacji. Kilka tygodni po implantacji rozpoczyna się proces rehabilitacji oraz dopasowania procesora dźwięku do aktualnych potrzeb chorego, kontynuowany do końca życia pacjenta. Prawidłowa kwalifikacja chorego (w tym również dyskwalifikacja chorych, którzy nie odniosą korzyści z implantu) oraz poprawne ustawienie procesora dźwięku jest kluczowe dla optymalnego wykor zystania wszczepu ślimakowego. R ehabilitacja chorego po implantacji jest procesem długotr wałym i wymagającym zaangażowania wielu osób. Prowadzone próby usprawnienia tego procesu mogą pr zyczynić się do zwiększenia jego efektywności i obniżenia kosztów.

Forum Medycyny Rodzinnej 2018;12(5):189-196.

PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU:

https://journals.viamedica.pl/forum_medycyny_rodzinnej/article/view/61604