Partner serwisu:

Patronat medialny:

Podostre zapalenie tarczycy o nietypowym przebiegu klinicznym — opis przypadku

Data publikacji: 07 listopada 2018

WSTĘP: Podostre zapalenie tarczycy, nazywane również chorobą de Quervaina, jest schorzeniem osób dorosłych, ze szczytem zachorowalności między 3. a 5. dekadą życia. Jak większość chorób tarczycy częściej dotyczy kobiet niż mężczyzn. Do najczęstszych objawów podostrego zapalenia tarczycy należą: ból w okolicy szyi, powiększenie tarczycy, gorączka oraz zaburzenia jej czynności.

CEL PRACY: Celem pracy było przedstawienie nietypowego przypadku choroby de Quervaina, omówienie diagnostyki różnicowej oraz możliwych rodzajów terapii.

MATERIAŁ I METODY: W pracy opisano przypadek pięćdziesięciosześcioletniego mężczyzny hospitalizowanego w Klinice Endokrynologii i Chorób W ewnętrznych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku z powodu gorączki o niejasnej etiologii oraz wysokich parametrów stanu zapalnego.

WNIOSKI: Roczna zapadalność na podostre zapalenie tarczycy w populacji ogólnej wynosi 4,9 na 100 tysięcy. Jest najczęstszą pr zyczyną bólów tego gruczołu. Charakterystyczny przebieg kliniczny w miarę szybko pozwala postawić właściwe rozpoznanie. Wątpliwości kliniczne i diagnostyczne pojawiają się w pr zypadkach nietypowych, bezbólowych, przebiegających z przewlekającą się gorączką, wysokimi parametrami stanu zapalnego, czy bez klinicznych wykładników tyreotoksykozy. Warto w diagnostyce różnicowej podobnych przypadków oznaczyć poziom TSH oraz rozważyć USG tarczycy.

Forum Medycyny Rodzinnej 2018;12(5):183-188.

PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU:

https://journals.viamedica.pl/forum_medycyny_rodzinnej/article/view/61603