Partner serwisu:

Patronat medialny:

Stany nagłe w Podstawowej Opiece Zdrowotnej: 61-letni pacjent z migotaniem przedsionków rozpoznanym po raz pierwszy w POZ. Opis przypadku

Data publikacji: 19 czerwca 2018

Migotanie przedsionków jest najczęstszą tachyarytmią nadkomorową. Częstość występowania migotania przedsionków w populacji ogólnej w pierwszych latach XXI wieku określano na 0,5-1%. Szacuje się, że obecnie w Polsce na migotanie przedsionków choruje aż 400 000 osób. Z tego względu należy dążyć do posiadania aktualnego epidemiologicznego, klinicznego i społecznego obrazu tego schorzenia. W artykule przedstawiono przypadek kliniczny 61- letniego pacjenta z pierwszy raz w życiu zarejestrowanym migotaniem przedsionków w gabinecie lekarza POZ. Pacjent wymagał pilnego przekazania do Oddziału Kardiologicznego w celu podjęcia decyzji o umiarowieniu rytmu serca i ustaleniu dalszego leczenia. W pracy omówiono etiologię, leczenie oraz możliwe powikłania migotania przedsionków z naciskiem na szereg informacji szczególnie przydatnych dla lekarzy POZ.

 

Forum Medycyny Rodzinnej 2018;12 (2): 70–78

 

Pełna treść artykułu.