Partner serwisu:

Patronat medialny:

Zespół jelita drażliwego w świetle najnowszych wytycznych

5 lipca 2019

Zespół jelita drażliwego jest częstą i nawracającą chorobą, która pomimo dobrego rokowania istotnie pogarsza jakość życia osób nią dotkniętych. Przyczyna choroby jest złożona i nie do końca wyjaśniona. Zespół jelita drażliwego jest przewlekłym schorzeniem przebiegającym z nawracającymi bólami brzucha związanymi z defekacją, zmianą rytmu wypróżnień lub zmianą konsystencji stolca. Aktualnie rozpoznanie tej choroby powinno być oparte na Kryteriach Rzymskich IV. Badania dodatkowe należy ograniczać do minimum. Niedawno zostały opublikowane nowe rekomendacje zarówno światowe jak i polskie przedstawiające aktualizację postępowania diagnostyczno-leczniczego w zespole jelita drażliwego, które zostały uwzględnione w tym opracowaniu. więcej