Partner serwisu:

Patronat medialny:

Statyny korzystne u pacjentów po udarze mózgu

17 maja 2011

Statyny powodują zwiększenie przepływu krwi w okolicy zawału mózgu, przez co mogą ograniczyć zasięg martwicy.

Amerykańscy lekarze z Washington University School of Medicine przebadali 31 pacjentów w ostrej fazie udaru niedokrwiennego mózgu. U 12 chorych wcześniej leczonych statynami powrót prawidłowej perfuzji krwi po 3 godzinach od udaru był znacznie większy w porównaniu z pozostałymi osobami niestosującymi takiej terapii – odpowiednio 50% i 13%.

Plejotropowe działanie statyn (m. in. ochronne działanie na śródbłonek naczyniowy, stabilizacje blaszki miażdżycowej, efekt przeciwzapalny, wpływ na układ krzepnięcia i fibrynolizy) zostało gruntownie przebadane, jednak nadal poznajemy nowe wskazania.

Naukowcy planują poszerzenie badań na większej grupie pacjentów