Partner serwisu:

Patronat medialny:

Rola witaminy K2 w metabolizmie kostnym

26 czerwca 2019

Witamina K jest stosowana w medycynie jako lek hemostatyczny. Należy pamiętać jednak, że witamina K to grupa witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, zwanych naftochinonami. Zawiera-ją one grupy 3- lub 2-metylo-1,4-naftochinonów, w których skład wchodzi witamina K1 (filochi-non zawiera trzy powtórzenia izopentanowych fragmentów), witamina K2 (menachinon) oraz witamina K3 (menadion). Strukturę witaminy K1 stanowi pojedynczy filochinon. Witamina K2 występuje w wielu formach, które różnią się od siebie liczbą nie-nasyconych grup izoprenowych na bocznym łańcuchu alifatycznym. Nomenklatura form witaminy K2 określa jej chemiczną strukturę, która definiowana jest jako menachinon-n (MK-n), gdzie n ozna-cza liczbę nienasyconych grup izoprenowych w obrębie łańcucha bocznego. więcej