Partner serwisu:

Patronat medialny:

Projekt nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza

3 marca 2011

W środę, 2 marca 2011 r. odbyło się w Ministerstwie Zdrowia spotkanie prasowe, na którym minister Ewa Kopacz zaprezentowała projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych i doskonalenia zawodowego. Projekt ustawy, który został właśnie przesłany do konsultacji społecznych, jest częścią ofensywy ustawowej rządu i reformy systemu opieki zdrowotnej. Jest to też kolejna nowelizacja ustawy o lekarzu i lekarzu dentyście – nad poprzednią, dotyczącą m.in. skrócenia okresu kształcenia lekarzy, likwidacji stażu i LEP-u, trwają prace w Sejmie.

Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
- (w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych oraz doskonalenia zawodowego)

Najważniejsze informacje o projekcie ustawy:

1.

Umiejętności to określone kwalifikacje i kompetencje zawodowe, mające zastosowanie w systemie ochrony zdrowia oraz zabezpieczenia społecznego, obejmujące część zakresu danej dziedziny medycyny albo kilku dziedzin medycyny lub będące umiejętnością udzielania określonego świadczenia zdrowotnego, potwierdzone świadectwem umiejętności.

2.

Umiejętności zostały pomyślane jako kolejna forma doskonalenia zawodowego istniejąca w systemie obok specjalizacji.

3.

Powołanie umiejętności w swoim zamyśle ma przynieść zmiany dla:

Pacjentów - zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez zwiększenie liczby lekarzy posiadających szczegółowe kwalifikacje i kompetencje zawodowe do udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych.

Lekarzy – stanowić będzie nowoczesną formę doskonalenia zawodowego pozwalającą na zdobycie nowych kwalifikacji w procesie kształcenia, który jest prowadzony na podstawie programów kształcenia stworzonych przez ekspertów i zaakceptowanych przez Ministra Zdrowia, a jednostki szkolące będą musiały uzyskać akredytację przed rozpoczęciem szkolenia.

Systemu kształcenia - wprowadzenie formy kształcenia zgodnej z europejskimi tendencjami poprzez kształcenie wysokiej jakości prowadzone w jednostkach akredytowanych, których działalność jest kontrolowana przez jednostkę akredytującą co ma zapewnić wysoką jakość tego kształcenia.

4.

Najwyższą jakość kształcenia zapewnić ma również weryfikacja wiedzy poprzez Państwowy Egzamin Umiejętności (PEU) pomyślany jako egzamin ogólnopolski, zewnętrzny i niezależny. PEU będzie przeprowadzany i organizowany dla całego kraju i wszystkich umiejętności przez Centrum Egzaminów Medycznych. Egzamin ten będzie się składał z dwóch części: ustnej i testowej.

5.

Szkolenia z zakresu umiejętności będą płatne ale w ustawie zaprojektowano mechanizm mający na celu ograniczenie nadmiernego windowania cen przez jednostki szkolące (nie więcej niż 110% kosztów poniesionych za szkolenie). Szczegóły określać będzie umowa zawarta między lekarzem a jednostką szkolącą.

6.

Szczegółowy wykaz umiejętności dostępnych zarówno dla wszystkich lekarzy, jak i wyłącznie dla tych, którzy posiadają określoną specjalizację zostanie określony w rozporządzeniu wydanym na podstawie delegacji zawartej w niniejszym projekcie.

/-/ Piotr Olechno
Rzecznik Prasowy Ministerstwa Zdrowia

Projekt całej ustawy można pobrać w pliku pdf: