Partner serwisu:

Patronat medialny:

Pacjent z niewydolnością serca w gabinecie lekarza rodzinnego

28 października 2019

Liczba pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca stale rośnie. Objawy w początkowym okresie choroby mogą nie być charakterystyczne, a wczesne ustalenie rozpoznania może znacznie poprawić rokowanie chorego. Do lekarza rodzinnego pacjent najczęściej zgłasza się z pierwszymi objawami choroby, uczęszcza także na kontrole po leczeniu szpitalnym. Wskazane jest, aby lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) znał i stosował aktualne wytyczne i metody postępowania z chorymi z niewydolnością serca w zakresie adekwatnym do jego specjalności. U pacjentów z niewydolnością serca stosuje się zarówno postępowanie farmakologiczne, jak i niefarmakologiczne. Celem publikacji jest przedstawienie najnowszych danych na temat diagnostyki i leczenia przewlekłej niewydolności serca w opiece ambulatoryjnej, na podstawie najnowszej literatury medycznej. Opieka lekarza rodzinnego odgrywa znaczącą rolę w diagnostyce i leczeniu pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca. Informacje zawarte w publikacji mogą być pomocne w podejmowaniu decyzji terapeutycznych w opiece ambulatoryjnej. więcej