Partner serwisu:

Patronat medialny:

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Starość - język – komunikacja. Nowe obszary logopedii”

26 września 2018

Oddział Pomorski Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i PTMR informuje, że Katedra Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego, Pomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku, miasto Gdańsk oraz Grupa Wydawnicza Harmonia mają zaszczyt zaprosić do uczestnictwa w Ogólnopolskiej Konferencji NaukowejStarość - język – komunikacja. Nowe obszary logopedii”, która odbędzie się 28 i 29 października 2018 roku w Europejskim Centrum Solidarności oraz Katedrze Logopedii UG.

Tematyka wystąpień konferencyjnych obejmuje następujące zagadnienia:

  • zmiany w mowie osób w wieku senioralnym;
  • komunikacja z osobami w wieku podeszłym;
  • fizjologiczny proces starzenia się i jego wpływ na komunikowanie się;
  • procesy patologiczne wpływające na komunikację osób starszych;
  • możliwości wsparcia procesów komunikacyjnych osób w wieku senioralnym.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, dlatego do udziału zapraszamy - oprócz logopedów - przedstawicieli nauk medycznych, społecznych, filozoficznych.

Wystąpienia w sesjach plenarnych, tematycznych, posterowych odbędą się w Europejskim Centrum Solidarności 29 października 2018 r.

28 października w Katedrze Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego prowadzone będą warsztaty poświęcone praktycznym aspektom terapii logopedycznej osób w wieku podeszłym.

Konferencja połączona będzie z promocją monografii wieloautorskiej Gerontologopedia.

Więcej informacji na stronie Katedry Logopedii UG:

https://fil.ug.edu.pl/wydzial/instytuty_i_katedry/katedra_logopedii/konferencje_i_aktualnosci/konferencje_i_aktualnosci