Partner serwisu:

Patronat medialny:

Ocena predyspozycji młodych dorosłych do wystąpienia chorób układu krążenia

19 lipca 2019

Wstęp: Główną przyczyną zachorowalności i przedwczesnej śmierci są choroby układu krążenia. Potencjalnie modyfikowane czynniki ryzyka, ekspozycja środowiska oraz czynniki genetyczne mogą predysponować do wystąpienia określonej jednostki chorobowej układu sercowo-naczyniowego. Procesy miażdżycowe oraz otyłość, to niektóre z czynników rozwijających się w młodym wieku i postępujących w miarę starzenia organizmu, zwiększając ryzyko zachorowania. Cel pracy: Analiza czynników ryzyka sprzyjających zwiększeniu zachorowalności na choroby układ krążenia wśród młodych dorosłych oraz ich wiedza na temat profilaktyki pierwotnej. Materiał i metody: Analizie zostali poddani 906 respondenci, w tym 613 (67,66%) kobiet oraz 296 (32,34%) mężczyzn w wieku 19,47±2,59 lat. Badanie zostało przeprowadzone metodą sondażu diagnostycznego, wykorzystując technikę ankiety. Wyniki: Nieprawidłowa masa ciała (BMI ≥25 kg/m2) była obecna u 12,26% osób badanych, istotnie częściej była obserwowana u mężczyzn (18,47% vs 7,70%, p < 0,05). Otyłość (BMI ≥30 kg/m2) istotnie częściej była obserwowana u osób obciążonych wywiadem rodzinnym (2,88% vs. 0,48%, p=0,0066) oraz u palących wyroby tytoniowe (5,65% vs. 1,28%, p=0,0009). Istotnie częściej obecność chorób serca w grupie badanej wykazywały osoby obciążone wywiadem rodzinnym (8,44% vs. 3,81%, p=0,0033). Wiedza młodzieży na temat czynników ryzyka chorób układu krążenia kształtowała się na poziomie 84,86%. Wnioski: Postawa antyzdrowotna, występująca u młodych dorosłych, może mieć wyraźne konsekwencje w późniejszym wieku. Wzorce zachowań zdrowotnych wśród młodzieży, które są przekazywane przez osoby z ich środowiska są związane z ryzykiem rozwoju chorób układu krążenia. Młodzi dorośli są istotnie narażeni na wystąpienie w późniejszym wieku chorób układu krążenia. więcej