Partner serwisu:

Patronat medialny:

Nowy paradygmat leczenia przeciwzakrzepowego chorób miażdżycowych.

3 lutego 2020

Na konieczność poprawy skuteczności terapii przeciwzakrzepowej w prewencji wtórnej wskazuje fakt, że intensywne leczenie przeciwpłytkowe tylko częściowo obniża ryzyko sercowo- -naczyniowe. Wyniki badania COMPASS dostarczają dowodów na to, że dodatkowe zablokowanie wybranych pięter kaskady krzepnięcia może istotnie wpłynąć na dalszą prewencję poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych w wybranej populacji chorych. Niniejszy dokument stanowi opinię grupy ekspertów będącą podsumowaniem najnowszej wiedzy dotyczącej leczenia przeciwzakrzepowego w stabilnej chorobie wieńcowej i chorobie tętnic obwodowych. więcej