Partner serwisu:

Patronat medialny:

Konferencja SEKSTANS 7 października 2017 r. w Gdańsku

20 września 2017

Konferencja odbędzie się w sobotę, 7 października 2017
w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, ul. Ołowianka 1, sala Dębowa

9 30-10 10

Rejestracja. Powitalna kawa. Przywitanie uczestników

prof. dr hab. n. med. Janusz Siebert, Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej GUMed

10 10-10 40

Monitorowanie niewydolności serca u chorego z POChP

prof. dr hab. n. med. Janusz Siebert, Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej GUMed

10 40-11 10

Zaburzenia psychosomatyczne w obturacyjnych chorobach płuc

dr Zbigniew Afeltowicz, Katedra Chorób Psychicznych GUMed

11 10-11 40

Miejsce LAMA/LABA w nowych wytycznych GOLD 2017

prof. dr hab. n. med. Ewa Jassem, Katedra Pneumonologii i Alergologii GUMed

11 40-12 10

Wpływ utrzymania standardu leczenia POChP na spowolnienie progresji choroby – opis przypadku

dr hab. n. med. Krzysztof Kuziemski, Katedra Pneumonologii i Alergologii GUMed

12 10-12 25

Podsumowanie Konferencji

prof. dr hab. n. med. Janusz Siebert, dr hab. n. med. Krzysztof Kuziemski

1225

Lunch dla uczestników Konferencji w Restauracji Stary Spichlerz w Hotelu Królewskim

Serdecznie zapraszamy!