Partner serwisu:

Patronat medialny:

Konferencja SEKSTANS 15 października 2016 r. w Gdańsku

4 października 2016

Katedra Medycyny Rodzinnej GUMed, Polskie Towarzystwo Lekarskie, POKLR, Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej zapraszają na kolejną konferencję szkoleniową Programu Kształcenia Ustawicznego „SEKSTANS”

Konferencja odbędzie się w sobotę, 15 października 2016 r. w Hotel Mercure
Gdańsk, ul. Jana Heweliusza 22

1000-1010

Przywitanie uczestników

prof. dr hab. n. med. Janusz Siebert
Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej GUMed

1010-1110

Rola przezcewnikowego zamknięcia uszka lewego przedsionka w prewencji udarów mózgu u pacjentów z migotaniem przedsionków

dr n. med. Maksymilian Mielczarek, dr n. med. Dariusz Ciećwierz
I Katedra i Klinika Kardiologii GUMed

1110-1150

Rola przetrwałego otworu owalnego PFO w patomechanizmie udaru niedokrwiennego

dr hab. med. Robert Sabiniewicz,
I Katedra i Klinika Kardiologii GUMed

1150-1215

Przerwa na kawę

1215-1255

Leki przeciwkrzepliwe

prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała
Kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii, JM Rektor GUMed

1255-1355

Program Amulet - ambulatoryjne monitorowanie niewydolności serca

prof. dr hab. n. med. Janusz Siebert
Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej

1355-1400

Podsumowanie

prof. dr hab. n. med. Janusz Siebert

Serdecznie Zapraszamy!