Partner serwisu:

Patronat medialny:

I. Interdyscyplinarna Akademia Atopii w Gdańsku

9 września 2017

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy!

Atopowe zapalenia skóry (AZS) jest przewlekłą dermatozą zapalną o nawrotowym przebiegu oraz interdyscyplinarnych powikłaniach takich jak np. ADHD u młodszych dzieci, zaburzenia snu, możliwość ryzyka autyzmu, stygmatyzacja, depresja, zaburzenia mowy, dolegliwości gastryczne, otyłość brzuszna, nadciśnienie, choroby serca i naczyń, osteoporoza, złamania, bielactwo, i łysienie plackowate. AZS rozpoczyna marsz atopowy, który może zakończyć się rozwojem astmy oskrzelowej. Zaburzenia bariery naskórkowej w AZS są efektem współdziałania czynników genetycznych, immunologicznych i środowiskowych. Skuteczne leczenie AZS zapobiega poważnym powikłaniom, jednak wymaga ścisłej współpracy pacjenta i/lub opiekuna z lekarzem.

Do prawidłowego wykonywania zaleceń lekarskich oraz współpracy przy identyfikacji czynników zaostrzających niezbędna jest edukacja pacjenta.

Chory powinien aktywnie uczestniczyć w procesie leczenia posiadając wystarczającą ilość informacji o chorobie oraz rozumiejąc jej istotę.

Pierwsze szkoły atopii: edukacyjne spotkania z dermatologiem, alergologiem, psychologiem, dietetykiem i doświadczoną pielęgniarką dermatologiczną, powstawały w Polsce od roku 2005 w oparciu o Kliniki i wybrane oddziały dermatologiczne. Celem tych szkół była pomoc choremu w codziennym zmaganiu się z chorobą, wyjaśnienie rodzicom i/lub pacjentom różnych aspektów atopii: przedstawienie obrazu klinicznego, wpływu różnych czynników środowiskowych ( m.in. diety, roli ekspozycji na alergeny powietrznopochodne, czynniki drażniące i/lub infekcyjne oraz ich eliminacji) , omówienie marszu atopowego, sposobów postępowania i znaczenia przestrzegania zasad codziennej pielęgnacji skóry, stosowania emolientów, miejscowych leków przeciwzapalnych, przeciwbakteryjnych i mokrych opatrunków.

Aktualnie, w dobie internetowej dezinformacji, widzimy pilną konieczność reaktywacji szkół atopii i wdrożenia jednolitych, ogólnopolskich programów edukacyjnych dla pacjentów i rodziców.

Zapraszam dermatologów, alergologów, pediatrów, lekarzy POZ i wszystkich lekarzy, którzy zajmują się atopią, do udziału w I. Interdyscyplinarnej Akademii Atopii, która odbędzie się 29 września 2017 r w Gdańsku!

Adres Konferencji: Focus Hotel Premium Gdańsk, ul. Nad Stawem 5 , 80-454 Gdańsk (Przy Dworcu Gdańsk-Wrzeszcz)

Szczegółowy program Konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej: www.iaa2017.pl

lub klikając TUTAJ>>>

Prof. dr hab.n.med. Roman J. Nowicki
Przewodniczący Sekcji Dermatologicznej PTA
Kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego