Partner serwisu:

Patronat medialny:

"Forum Nefrologiczne" 3/2018

8 października 2018

Właśnie ukazał się kolejny numer "Forum Nefrologicznego". Ze wszystkimi artykułami można zapoznać się na stronie internetowej czasopisma>>

W numerze 3/2018:

 • Wybrane choroby nerek z manifestacją w obrębie skóry
 • Kliniczne korzyści wynikające z monitorowania stężenia magnezu w surowicy pacjentów przewlekle hemodializowanych
 • Płyny dializacyjne z obniżoną zawartością sodu w leczeniu chorych dializowanych otrzewnowo
 • Przeszczepienie trzustki
 • Pacjenci wysokoimmunizowani jako problem dzisiejszej transplantologii — opis przypadku i przegląd literatury
 • Leukocytoza jako izolowany objaw zacieku płynu dializacyjnego do jamy opłucnej — opis przypadku i przegląd literatury
 • Przeszczepienie samej trzustki — trudności w rozpoznaniu odrzucania, monitorowaniu immunologicznym i niestandardowe leczenie immunosupresyjne u młodego biorcy
 • Cukrzyca potransplantacyjna — trudności w diagnostyce i rozpoznaniu
 • Modyfikacja leczenia immunosupresyjnego u starszych biorców przeszczepu — obecny stan wiedzy i nadchodzące wyzwania
 • Leczenie pozaustrojowe hipercholesterolemii — aspekt opieki pielęgniarskiej
 • Zadania i funkcje pielęgniarki w opiece nad pacjentem w trakcie zabiegu aferezy lipoprotein niskiej gęstości (LDL) — opis przypadku
 • Poczet Członków Honorowych Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Część XXIII — Profesor Tomasz Szepietowski

Więcej>>