Partner serwisu:

Patronat medialny:

Brytyjskie gwiazdy telewizyjne mierzą ciśnienie krwi

11 kwietnia 2011

Adrian Chiles and Christine Bleakley biorą udział w kampanii „Poznaj swoje ciśnienie krwi”. Te osoby to popularni w Wielkiej Brytanii prezenterzy telewizyjni. Zgodzili się na udział w programie mającym zachęcać społeczeństwo do dbania o własne zdrowie oraz regularnych kontroli lekarskich.

Udar mózgu stanowi trzecią przyczynę zgonów oraz pierwszą przyczynę trwałej niepełnosprawności. W Wielkiej Brytanii dażdego roku pojawia około 150 tysięcy nowych pacjentów. W 75% choroba dotyczy osób po 65. roku życia, jednak możliwe jest jej wystąpienie w znacznie wcześniejszym wieku. Ze statystyk wynika, że około 30% chorych umiera w ciągu 10 dni od incydentu, kolejne 30% będzie wymagało długotrwałej rehabilitacji, a jedynie 30% pacjentów odzyska pełną sprawność w ciągu miesiąca.

Brytyjskie Towarzystwo Udarów Mózgu regularnie organizuje akcje informacyjne dotyczące związku wysokiego ciśnienia tętniczego z incydentami mózgowymi. Ocenia się, że około 16 milionów ludzi w Wielkiej Brytanii może mieć podwyższone ciśnienie krwi.

Nadciśnienie stanowi największy czynnik ryzyka wystąpienia udaru. W przypadku prawidłowej kontroli możliwe jest ograniczenie ilości incydentów aż o 40%.
Na sukces składa się wiele czynników. Przede wszystkim istotne jest wykrycie choroby we wczesnej fazie, kiedy nie doszło jeszcze do powikłań narządowych. Edukacja pacjenta w celu zmiany stylu życia stanowi kolejny krok. W przypadku współistnienia dodatkowych czynników ryzyka wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych (np. cukrzyca, hipercholesterolemia, otyłość) konieczne może być włączenie terapii farmakologicznej.

Udar mózgu powoduje uszkodzenie jego komórek. W warunkach ambulatoryjnych prosty test FAST – (Facial weakness, Arm weaknes, Speech problems, Time to call – niedowład mięsni twarzy, niedowład lub osłabienie siły mięśni kończyn, zaburzenia mowy, wezwij pomoc) może pomóc w rozpoznaniu udaru mózgu.

Źródło: Brytyjskie Towarzystwo Udarów Mózgu