Partner serwisu:

Patronat medialny:

Bakterie E. Coli zagrażające zdrowiu

2 czerwca 2011

W maju w północnych Niemczech zaobserwowano znaczący wzrost liczby pacjentów hospitalizowanych z powodu zespołu hemolityczno- mocznicowego w przebiegu biegunki.
Według stanu na dzień 31 maja 2011 do Instytutu Roberta Kocha zgłoszono 373 przypadków, z czego 6 osób zmarło.

Wśród pacjentów przeważały kobiety - (72%), a 88% osób było w wieku ponad 20 lat. Prawdopodobnym czynnikiem jest zakażenie E.coli szczepem O104 produkującym enterotoksynę typu Shiga. Potwierdzenie laboratoryjne uzyskano w 208 (56%) przypadkach.

Donoszono o pojedynczych przypadkach zachorowań ze Szwecji, Anglii, Holandii, Danii, Austrii Szwajcarii i ze Stanów Zjednoczonych, związanych z epidemią w Niemczech. Większość przypadków zdarzyła się na północy Niemiec (Hamburg, Schleswig-Holstein Północna Nadrenia Westfalia) lub była związana z podróżą na te tereny.

Wybuch epidemii prawdopodobnie związany jest ze spożywaniem świeżych warzyw (ogórki, pomidory, sałata).

W związku z powyższym zaleca się, aby osoby podróżujące do Niemiec unikały jedzenia świeżych warzyw, a w przypadku wystąpienia biegunki, zwłaszcza z krwią, należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu lub najbliższego oddziału zakaźnego.

Andrzej Włodarczyk
Podsekretarz Stanu