Partner serwisu:

Patronat medialny:

Aktywność fizyczna a otyłość mężczyzn po 60. roku życia

23 sierpnia 2019

Wprowadzenie i cel pracy: Aktywność fizyczna jest nieodzownym elementem zdrowego stylu życia. Tym niemniej większość osób w starszym wieku cechuje niska aktywność fizyczna, co może generować występowanie różnorakich chorób. Celem badań była ocena aktywności fizycznej mężczyzn po 60. roku życia oraz zbadanie jej związku z występowaniem otyłości. Materiał i metody: Badaniami objęto 25 mężczyzn po 60. roku życia. Aktywność fizyczną oceniono tygodniową liczbą kroków policzonych z wykor zystaniem krokomierzy. Ocenie poddano parametry somatyczne (BH, BM, WC, %FAT). Obliczono wskaźniki BMI i WHR. Wyniki: Zaledwie 33,33% mężczyzn cechowała aktywność fizyczna na rekomendowanym dla zdrowia poziomie. W badanej grupie większość badanych cecho wała się nadmiarem masy ciała (nadwaga 45,83%, otyłość 37,5%). Zaobserwowano ujemne, wysokie korelacje (r = –0,6) pomiędzy aktywnością fizyczną, a wskaźnikami masy ciała (BM, WC, %FAT, BMI, WHR). Wnioski: Badani mężczyźni cechowali się w większości siedzącym trybem życia lub niską aktywnością fizyczną, co miało związek z występowaniem nadwagi lub otyłości. Wydaje się, że programy prozdrowotne kierowane do mężczyzn po 60. roku życia są niewystarczające. więcej