Partner serwisu:

Patronat medialny:

Systemowe leczenie chorych na rozsianego opornego na kastrację raka gruczołu krokowego — możliwości leczenia pierwszej linii w ramach programu lekowego Narodowego Funduszu Zdrowia

Data publikacji: 06 kwietnia 2018

Rak gruczołu krokowego jest jednym z najczęstszych nowotworów złośliwych wśród mężczyzn na całym świecie. Zgodnie z zaleceniami ESMO leczenie systemowe chorych na raka gruczołu krokowego opornego na kastrację obejmuje leczenie hormonalne, radionuklidy oraz immunoterapię, a wybór odpowiedniej metody zależy między innymi od objawów klinicznych choroby oraz obecności przerzutów odległych. Obowiązujące w Polsce zalecenia leczenia systemowego CRPC różnią się, głównie z powodu odmiennych warunków refundacji poszczególnych leków. Celem dwóch kolejnych publikacji jest przedstawienie możliwości leczenia systemowego chorych na opornego na kastrację raka gruczołu krokowego w ramach programu lekowego Narodowego Funduszu Zdrowia. W pierwszym z artykułów opisano leczenie pierwszej linii.

Onkol Prakt Klin Edu 2018;4(2):104-108.

Pełna treść artykułu