Partner serwisu:

Patronat medialny:

Bezpieczeństwo sercowo-naczyniowe preparatu złożonego z dwóch leków rozszerzających oskrzela: indakaterolu i glikopironium

Autor: Jerzy Kozielski
Data publikacji: 20 kwietnia 2018

Skojarzone leczenie β2-mimetykami z cholinolitykami powinno być zastosowane u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) w przypadku braku złagodzenia objawów przy podaniu jednego z tych leków. Działanie poprzez dwa mechanizmy rozszerzania oskrzeli może bowiem zmaksymalizować efekt bronchodylatacyjny. Potwierdzona skuteczność terapii skojarzonej LABA i LAMA wywołuje pytanie o jej profil bezpieczeństwa, zwłaszcza w odniesieniu do wpływu na układ sercowo-naczyniowy. W pracy omówiono ogólny profil bezpieczeństwa stosowania tego skojarzonego preparatu, profil bezpieczeństwa w stosunku do placebo, a także w stosunku do aktywnych komparatorów. Szczegółowej analizie poddano profil bezpieczeństwa sercowo-naczyniowego tego dwuskładnikowego preparatu. Na podstawie zgromadzonych danych wykazano, że połączenie tych dwóch ultra-długodziałających leków rozszerzających oskrzela o różnych, uzupełniających się mechanizmach działania zwiększa skuteczność terapii POChP, nie wpływając jednocześnie na spadek jej bezpieczeństwa.

Forum Medycyny Rodzinnej 2018;12(1):27-35.

PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU:

www.journals.viamedica.pl/forum_medycyny_rodzinnej