Partner serwisu:

Patronat medialny:

Andropauza i proces starzenia się a jakość życia mężczyzn po 50. roku życia

30 sierpnia 2019

Andropauza oraz fizjologiczne starzenie się mężczyzn są naturalnymi etapami ich życia. Niemniej jednak wspomniane zagadnienia są bardzo często pomijane, tak przez samych mężczyzn jak również przez personel medyczny. CEL: Zasadniczym celem badań własnych jest określenie poziomu wiedzy na temat wpływu andropauzy w procesie starzenia się osób po 50 roku życia. Badania mają na celu wykazanie czy objawy towarzyszące andropauzie zmniejszają komfort życia mężczyzn po 50 roku życia. MATERIAŁ I METODA: Badania przeprowadzone zostały na grupie 50 mężczyzn po 50 roku życia. Do ich przeprowadzenia wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety, który odnosił się do wiedzy respondentów na temat andropauzy oraz występowania u nich objawów charakterystycznych dla tego stanu i ich wpływu na samopoczucie mężczyzn. WYNIKI: Mężczyźni objęci badaniem wykazywali się różnym stopniem wiedzy na temat procesu starzenia się oraz andropauzy. Z różną częstotliwością odczuwali oni również objawy charakterystyczne dla andropauzy. WNIOSKI: Analiza wyników uzyskanych po przeprowadzeniu badań odnoszących się do zagadnienia andropauzy i fizjologicznego starzenia się organizmu pozwoliły na stwierdzenie, że poziom wiedzy mężczyzn w tym zakresie jest niski. Analizy wykazały również, że mężczyźni po 50 roku życia z różną częstotliwością odczuwają dolegliwości charakterystyczne dla andropauzy, a same dolegliwości zmniejszają komfort ich życia. więcej